KURIKULUM PEMBELAJARAN:

 1. KURIKULUM PEMERINTAH DAN

 2. KURIKULUM MUHAMMADIYAH :

  1. Al-Islam

  2. Kemuhammadiyahan

  3. Bahasa Arab

 3. PELAJARAN TAMBAHAN :

  1. Tahsin Al-Qur’an

  2. Tahfidzul Qur’an

  3. Inggris Terapan

  4. Tiga Bahasa

 4. PEMBIASAAN MENUJU SISWA YANG BERAKHLAQUL KARIMAH

  1. Sholat Dluha

  2. Sholat Dluhur berjama’ah

  3. Adab makan

  4. Membaca do’a

  5. Makan dengan tangan kanan

  6. Duduk tidak sambil jalan.

 5. EKSTRA KURIKULER :

  1. Tapak Suci

  2. Futsal

  3. Renang

  4. dll.

 6. PEMBINAAN BAKAT :

  1. Da’i cilik

  2. Jurnalistik

  3. Menggambar/Melukis

  4. Drama

  5. Menyanyi

  6. Puisi

  7. Olah Raga

  8. dsb.

 

HAFALAN WAJIB :

KELAS

JUMLAH SURAH

NAMA SURAH

KETERANGAN

I

17

Annas – Al-Zalzalah

 

II

9

Al-Bayyinah – Al - Balad

 

III

6

Al-Fajr – Al – Insyiqoq

 

IV

4

Al-Muthaffifin – Abasa’

 

V

2

An-Naziat – An-Naba

 

VI

38 + Al-Fatihah

An-Nas – An-Naba

Wajib diulang-ulang sepanjang hayat